Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm

Nguyễn Văn Lĩnh1,, Nguyễn Trung Tường1, Nguyễn Văn Cường1, Đinh Thanh Hà1, Đinh Thị Hằng1
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá độc tính cấp trên chuột nhắt trắng và độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng của viên nang Bilasen. Phương pháp tiến hành: theo dõi tình trạng chung; đánh giá chức năng gan, thận thông qua theo dõi các chỉ số sinh hóa, huyết học; mô bệnh học gan, thận. Kết quả: không xác định được LD50 trên chuột nhắt trắng mặc dù chuột đã uống liều tối đa 10g/kg/ngày; không ảnh hưởng đến chỉ số sinh hóa, huyết học, mô bệnh học của chuột cống trắng thực nghiệm với liều 1,26g/kg/ngày trong suốt 08 tuần liên tục. Kết luận: Viên nang Bilasen không gây độc tính cấp, độc tính bán trường diễn trên động vật thực nghiệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Chương (2004), Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học.
2. Phương pháp xác định độc tính của thuốc (2014), NXB Y học
3. Cục khoa học và đào tạo - Bộ Y tế (2015), “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”. Quyết định 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015.
4. Nguyễn Thượng Dong (2006), Phương pháp nghiên cứu tác dụng của thuốc từ thảo dược, NXB Khoa học kỹ thuật.
5. Kao, C.C., Huang et al (2008), "Insomnia: prevalence and its impact on excessive daytime sleepiness and psychological well-being in the adult Taiwanese population", Qual Life Res 17, 1073-1080.
6. Wallace Hayes, Raven Press (2001), Principles and Methods of Toxicology.
7. World Health Organization (2000), General guidelines for methodologies on research and evaluational of traditional medicine.
8. OECD (2008), OECD Guidelines for the testing of chemicals (407), Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents.