Tạp chí của Viện Y học Cổ truyền Quân đội.

Địa chỉ tòa soạn: Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Số 442 Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 069.569758 - 02438586239        E-mail: yhoccotruyenqd@gmail.com