Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2

Phạm Xuân Phong1, Nguyễn Vinh Quốc1, Nguyễn Thị Ngọc Quyên 1
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra thuộc phạm trù chứng “ôn dịch” theo Y học cổ truyền. Bệnh tà gây tổn thương phế, từ đó ảnh hưởng tới toàn thân, hao thương doanh, huyết, thậm chí nghịch chuyển tới tâm bào gây nguy hiểm tới tính mạng. Căn cứ các biểu hiện lâm sàng, có thể phân thành các thời kỳ: thời kỳ khởi phát; thời kỳ toàn phát; thời kỳ nguy kịch và thời kỳ hồi phục. Với mỗi giai đoạn bệnh lý, bằng lý luận độc đáo và phương pháp biện chứng luận trị mang tính đặc thù, Y học cổ truyền đã phát huy được những hiệu quả nhất định góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Chi tiết bài viết