Quay trở lại chi tiết bài báo Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2 Tải xuống Tải xuống PDF