Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm

Lưu Trường Thanh Hưng1,, Nguyễn Song Hài1, Dương Minh Hùng1
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thuốc Tiêu u hoàn được nghiên cứu điều trị bệnh ung thư biểu mô tế bào gan trên thực nghiệm và lâm sàng. Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung, trọng lượng và các chỉ số huyết học của chuột cống trắng chủng Wistar theo quy định của Bộ y tế Việt Nam. Kết quả: Với liều 4,76 g/kg/24 giờ và liều 14,28 g/kg/24 giờ cho chuột cống trắng uống liên tục trong 12 tuần, thuốc Tiêu u hoàn không làm ảnh hưởng đến thể trạng chung, trọng lượng và các chỉ số huyết học (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cục khoa học và đào tạo - Bộ Y tế (2015), “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”. Quyết định 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015.
2. Viện Dược Liệu (2006), Phương pháp nghiên cứu tác dụng của thuốc từ thảo dược. NXB Khoa học kỹ thuật.
3. Đỗ Trung Đàm (2014), Phương pháp xác định độc tính của thuốc. NXB Y học.
4. WHO (2000), General guidelines for methodologies on research and evaluational of traditional medicine, World Health Organization.
5. OECD (2008), Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents, OECDGuidelines for the testing of chemicals (407).
6. Wallace Hayes (2001), Principles and Methods of Toxicology, Raven Press.