Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF