Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu

Trần Thị Phương Thủy1,, Trương Minh Tuấn1, Phạm Minh Thuận1, Bùi Thị Lệ Ninh1, Đỗ Hoàng Vũ1, Đặng Anh Sơn2
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội
2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu tới tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. Đối tượng và phương pháp:58 bệnh nhân được quan sát đánh giá theo bảng kiểm thiết kế sẵn về quy trìnhcác bước kỹ thuật đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu. So sánh, phân tích tìm mối liên quan về mức độ chấp hành quy trình và mức độ nhiễm khuẩn tiết niệu trênbệnh nhân. Kết quả: Tỉ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu chung là 18,97%. Chủ yếu bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu từ 60-79 tuổi (15,52%), có thời gian lưu sonde tiểu từ 3 ngày trở nên (17,24%). Điều dưỡng viên chấp hành tốt quy trình kỹ thuật đặt sonde tiểu và quy trình chăm sóc sonde tiểu lưu góp phần làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2017), “Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểutrong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, Ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT, ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Bộ Y tế (2006), “Kĩ thuật điều dưỡng”, Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học,tr. 270.
3. Nguyễn Hải An, Lê Thị Thu Huyền, Phan Trường Tuệ và cs (2018), “Khảo sát tỉ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân bỏng, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu,Bệnh viện Bỏng quốc gia năm 2018”,Tạp chi Y học thảm họa và Bỏng, số 5, tr. 57-67.
4. Lê Đình Khánh, Lê Đình Đạm, Nguyễn Khoa Hùng và cs (2018), “Tình hình nhiễm khuẩn đường tiết niệu tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế”, Tạp chí Y dược học Đại học Y dược Huế,Tập 8 (03),tr. 100.
5. Lê Thị Bình (2004), “Thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải sau đặt thông tiểu lưu tại Bệnh viện Bạch Mai”, Tạp chí Y học thực hành, 2(905), tr.12-16.