Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp Y học cổ truyền kết hợp vật lý trị liệu – phục hồi chức năng tại Bệnh viện quân y 87

Cao Thị Len1,, Nguyễn Thanh Lâm1
1 Bệnh viện Quân y 187

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp Y học cổ truyền kết hợp Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng. Đối tượng và Phương pháp: gồm 130 bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, điều trị nội trú tại khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện quân y 87, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 03 năm 2019. Tiến cứu, so sánh trước và sau điều trị. Kết quả: Nhóm tuổi hay gặp nhất là 40 đến 60: (63,07%) cải thiện mức độ giảm đau tốt: (35,38%); cải thiện độ giãn cột sống thắt lưng: (61,33%); cải thiện khoảng cách tay đất: (10,76%); cải thiện mức độ chèn ép rễ thần kinh hông to: (56,15%). Kết luận: Sau 20 ngày điều trị sự cải thiện tốt về các triệu chứng lâm sàng: giảm đau, độ giãn cột sống thắt lưng, khoảng cách tay đất và mức độ chèn ép rễ thần kinh hông to, có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Đây là phương pháp điều trị an toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2008), “Quy trình số 89- đau thần kinh tọa”, 94 quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền. Bộ Y Tế, Tr 238-245.
2. Nguyễn Văn Chương (2005), “Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”. Thực hành lâm sàng thần kinh (tập III Bệnh học thần kinh). NXB Y học Hà nội; Tr 320-337.
3. Trần Thái Hà, Nguyễn Nhược Kim, Lê Thị Hoài Anh (2008), “Đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp từ nhiệt và kéo giãn cột sống”. Tạp chí nghiên cứu y học 54(2) -2008, Tr 73-77.
4. Lê Thị Kiều Hoa (2002), “Nghiên cứu hiệu quả PHCN vận động ở bệnh nhân TVĐĐ vùng cột sống thắt lưng cùng bằng máy ELTRAC 471”. Báo cáo khoa học Đại hội toàn quốc lần thứ 3 hội thấp khớp học Việt Nam. Tr 55-59.
5. Hà Hoàng Kiệm (2016), “Kéo giãn cột sống thắt lưng”. Bài giảng lớp tập huấn chuyên đề Vật lý‎ trị liệu và Phục hồi chức năng tháng 9 năm 2016, Tr 21-28
6. Cao Thị Len, Nguyễn Đình Thân (2006), “Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng máy Autotrac 450 tại Bệnh viện quân y 87”. Tạp chí Y học Quân sự số chuyên đề 2006. Cục Quân y xuất bản, Tr119-121.
7. Hồ Hữu Lương (2003), “Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung”, Bệnh học thần kinh, giáo trình giảng dạy sau đại học, Học viện quân y. NXB Quân Đội Nhân Dân. TR 289-304.
8. Đinh Đăng Tuệ, Lê Thành Xuân, Phạm Văn Minh (2015), “Hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp VLTL-PHCN kết hợp xoa bóp bấm huyệt”. Tạp chí nghiên cứu y học 93(1)-2015;Tr 135-141.