Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn Tải xuống Tải xuống PDF