Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu

Trương Minh Tuấn1, Phạm Minh Thuận1, Bùi Thị Lệ Ninh1,, Đỗ Hoàng Vũ1, Vũ Viết Trang1, Nguyễn Văn Thanh 1
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bát chính tán gia giảm” là bài thuốc được khoa Nam học - Thận - Tiết niệu/ Viện YHCT Quân đội thường xuyên sử dụng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu. Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của bài thuốc một cách khách quan, khoa học. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lâm sàng trên 60 bệnh nhân chia làm 2 nhóm, nhóm đối chứng dùng Curam 625mg và Cotrimoxazole 480mg, nhóm nghiên cứu dùng kháng sinh như nhóm chứng kết hợp thêm thuốc sắc “Bát chính tán gia giảm”. Kết quả: Bài thuốc “bát chính tán gia giảm” có tác dụng cải thiện các triệu chứng lâm sàng tốt hơn so với dùng kháng sinh đơn thuần (giảm 9,33±2,87 điểm so với 6,80 ± 4,92).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Foxman. B (2002), "Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs," Am J Med, vol. 113, pp. 1A:5S-13S.
2. Kiều Chí Thành, Lê Thu Hồng, Nguyễn Văn An (2017), "Nghiên cứu tỷ lệ và tính kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu tại bệnh viện quân y 103 (2014-2016)," Thời sự Y học, pp. 20-25.
3. 郑筱萸 (2002), 中药新药临床研究指导原则, 中国医药科技出版社.
4. Bộ Y tế (2017), Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông tiểu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Hà Nội.
5. 张先华 (2012), "八正散加减治疗尿路感染32例临床疗效观察研究," 中国中医药咨讯, vol. 2, p. 43.
6. Trường Đại học Y Hà Nội (2005), "Đại cương về nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp chữa bệnh," Bài giảng Y học cổ truyền-tập II , Hà Nội, NXB Y học, p. 112.