Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp thang đối với một số chỉ số huyết học trên chuột cống trắng Tải xuống Tải xuống PDF