Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) Tải xuống Tải xuống PDF