Quay trở lại chi tiết bài báo Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội Tải xuống Tải xuống PDF