Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF