1.
Trần TL, Nguyễn HC. Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). ydhctqs [Internet]. 27 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];11(1):59 - 67. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99