1.
Trần TPT, Trương MT, Phạm MT, Bùi TLN, Đỗ HV, Đặng AS. Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs [Internet]. 27 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];11(1):50 - 58. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98