1.
Vũ Đình H, Nguyễn VQ. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp thang đối với một số chỉ số huyết học trên chuột cống trắng. ydhctqs [Internet]. 27 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];11(1):25 - 32. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/95