1.
Cao NG, Ngô TMH, Nguyễn MH, Lê Đức T, Nguyễn XT, Lê VK, Lê VS, Trần Đình T, Đoàn TTN, Trần TL. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 28 Tháng Năm 2023];12(1):60-9. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/9