1.
Nguyễn MD, Nguyễn DB, Nguyễn VT, Lê Đức H. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 16 Tháng Tư 2024];12(1):52-9. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8