1.
Nguyễn VD, Trần TTT, Nguyễn VC, Phạm TP. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang phong thấp 3T. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 28 Tháng Năm 2023];12(1):39-51. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/6