1.
Trương MT, Phạm MT, Bùi TLN, Đỗ HV, Vũ VT, Nguyễn VT. Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];12(1):28 - 38. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/4