1.
Trần TL, Lê Đức T, Cao NG, Trần MN, Nguyễn MH, Nguyễn XT, Nguyễn TT, Trần HKT, Đoàn TTN, Ngô TMH. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . ydhctqs [Internet]. 15 Tháng Chạp 2022 [cited 23 Tháng Sáu 2024];12(1):100 - 114. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29