1.
Trần HKT, Cù TH, Nguyễn THL, Chu TM. Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng. ydhctqs [Internet]. 15 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];12(1):88 - 99. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28