1.
Phạm XP, Nguyễn VQ, Nguyễn TNQ. Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];12(1):17 - 27. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2