1.
Nguyễn TT, Nguyễn VL, Nguyễn AD, Đinh TH. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. ydhctqs [Internet]. 27 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];11(1):67 - 3. Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100