1.
Phạm XP, Trịnh HN. Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn. ydhctqs [Internet]. 7 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Ba 2024];12(1). Available at: https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1