Trần, Thị Liên, và Hữu Cường Nguyễn. “Nghiên cứu giải phẫu thân, Lá Và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.)”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 59 - 67. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99.