Lưu, Trường Thanh Hưng, Song Hài Nguyễn, và Minh Hùng Dương. “Đánh Giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu U hoàn đến thể trạng Chung Và các chỉ số huyết học Trên động vật thực nghiệm”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 42 - 49. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97.