Vũ, Đình Hoàn, và Vinh Quốc Nguyễn. “Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp Thang đối với một số chỉ số huyết học Trên chuột cống trắng”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 25 - 32. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/95.