Đinh, Thanh Hà. “Kết Quả hoạt động Khoa học Và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội Giai đoạn 2015 – 2020 ”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 3 - 8. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92.