Nguyễn, Minh Dũng, Duy Bắc Nguyễn, Văn Thư Nguyễn, và Đức Hùng Lê. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng bột Cao Khô ngải cứu”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 7, 2022): 52-59. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8.