Nguyễn, Văn Dũng, Thị Thu Trang Trần, Văn Cường Nguyễn, và Thị Phượng Phạm. “Nghiên cứu độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Phong thấp 3T”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 7, 2022): 39-51. Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/6.