Trương, Minh Tuấn, Minh Thuận Phạm, Thị Lệ Ninh Bùi, Hoàng Vũ Đỗ, Viết Trang Vũ, và Văn Thanh Nguyễn. “Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán Gia giảm Trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 7, 2022): 28 - 38. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/4.