Trần, Thị Liên, Đức Thanh Lê, Ngọc Giang Cao, Minh Ngọc Trần, Minh Hùng Nguyễn, Xuân Trường Nguyễn, Thị Thúy Nguyễn, Hữu Khánh Tân Trần, Thị Thanh Nhàn Đoàn, và Thị Minh Huyền Ngô. “Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây Bá bệnh (Eurycoma Longifolia jack.) ”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 15, 2022): 100 - 114. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29.