Trần, Hữu Khánh Tân, Thị Hằng Cù, Thị Hà Ly Nguyễn, và Thị Mỹ Chu. “Nghiên cứu một số biện pháp Sơ Chế Và bảo quản Cúc Hoa vàng”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 15, 2022): 88 - 99. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28.