Phạm, Xuân Phong, Vinh Quốc Nguyễn, và Thị Ngọc Quyên Nguyễn. “Quan niệm của Y học cổ truyền Trong biện chứng luận trị bệnh Viêm đƣờng Hô hấp cấp Do Virus SARS-COV-2”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 7, 2022): 17 - 27. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2.