Nguyễn, Đình Tú, và Xuân Phong Phạm. “Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” Và một số Ghi chép về ‘Dịch’ Trong Y văn”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 93 - 99. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/103.