Hoàng, Thị Kim Mười, Xuân Phong Phạm, Hồng Hoa Đặng, và Văn Cường Nguyễn. “Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học Trên thực nghiệm”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 74 - 82. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101.