Nguyễn, Trung Tường, Văn Lĩnh Nguyễn, Anh Dũng Nguyễn, và Thị Hằng Đinh. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở của thuốc Hoàn Khớp”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 11, no. 1 (Tháng Ba 27, 2024): 67 - 73. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100.