Phạm, Xuân Phong, và Hoài Nam Trịnh. “Y đức, Y Lý Và Y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những Giá trị trường tồn”. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự 12, no. 1 (Tháng Chạp 7, 2022). Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1.