Trần, T. L., và H. C. Nguyễn. “Nghiên cứu giải phẫu thân, Lá Và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.)”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 59 -67, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99.