Trần, T. P. T., M. T. Trương, M. T. Phạm, T. L. N. Bùi, H. V. Đỗ, và A. S. Đặng. “Ảnh hưởng của chấp hành Quy trình đặt Và chăm sóc Sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 50 -58, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98.