Lưu, T. T. H., S. H. Nguyễn, và M. H. Dương. “Đánh Giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu U hoàn đến thể trạng Chung Và các chỉ số huyết học Trên động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 42 -49, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97.