Nguyễn, V. L., T. T. Nguyễn, V. C. Nguyễn, T. H. Đinh, và T. H. Đinh. “Đánh Giá độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Bilasen Trên động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 33 -41, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/96.