Nguyễn, X. H., M. H. Nguyễn, Q. D. Nguyễn, V. C. Nguyễn, và T. P. Phạm. “Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao lỏng PH Lên một số chỉ số Sinh Hoá Và Mô bệnh học Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 9 - 16, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93.