Đinh, T. H. “Kết Quả hoạt động Khoa học Và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội Giai đoạn 2015 – 2020 ”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 11, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 3 - 8, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92.