Nguyễn, M. D., D. B. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và Đức H. Lê. “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng bột Cao Khô ngải cứu”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, tr 52-59, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8.