Nguyễn, V. D., T. T. T. Trần, V. C. Nguyễn, và T. P. Phạm. “Nghiên cứu độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Phong thấp 3T”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, tr 39-51, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/6.