Trần, T. L., Đức T. Lê, N. G. Cao, M. N. Trần, M. H. Nguyễn, X. T. Nguyễn, T. T. Nguyễn, H. K. T. Trần, T. T. N. Đoàn, và T. M. H. Ngô. “Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây Bá bệnh (Eurycoma Longifolia jack.) ”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, tr 100 -14, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29.