Trần, H. K. T., T. H. Cù, T. H. L. Nguyễn, và T. M. . Chu. “Nghiên cứu một số biện pháp Sơ Chế Và bảo quản Cúc Hoa vàng”. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, vol 12, số p.h 1, Tháng Chạp 2022, tr 88 -99, https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28.